Kontakt
466 014 732

MS Centrum vzniklo v roce 2004 jako v pořadí desáté v ČR. Pacienti s roztroušenou sklerózou se začali centralizovat v Pardubicích a nemuseli tak jako doposud mnohdy komplikovaně dojíždět do Prahy. Onemocnění je dle MRI charakterizované vznikem mnohočetných zánětlivých ložisek v bílé hmotě mozku a míchy, především kolem mozkových komor, v corpus callosum, které spojuje obě hemisféry, v mozkovém kmeni a bílé hmotě míchy.

Pacientům toto onemocnění může přinášet:

Poruchy rovnováhy, ataxie, třes, poruchy hybnosti končetin a chůze

Poruchy rovnováhy mohou být způsobeny afekcí mozečku, centrální senzorické dráhy, osmého mozkového nervu, centrální motorické dráhy anebo kombinací uvedených možností.

Psychické problémy

Někteří pacienti si po letech průběhu choroby stěžují na poruchy soustředění, zvláště při déletrvajících duševních výkonech.

Sfinkterové poruchy
Sfinktery jsou svaly – svěrače, které ovládají vyprazdňování moči i stolice. Nervové řízení funkcí těchto orgánů je velmi složité.

Únava

Únava je proces spouštěný odpovědí organismu na zátěž, který se projevuje poklesem výkonnosti a neschopností pokračovat v aktivitách, které ho vyvolaly. Je vyjadřována subjektivními pocity a zkušenostmi jedince.

Bolest

Bolest lze chápat jako nociceptivní aferenci, která pronikla do vědomí a stala se zdrojem nepříjemně vnímaného počitku. Bolest působí jako spoušťový reflexní mechanismus a vyvolá vědomou tonickou odpověď charakteru obranného spasmu.

Další příznaky RS

Poruchy citlivosti, většinou s nepříjemným brněním (paresteziemi), se mohou objevit na jakékoli části těla. Znamenají poruchu drah, které přivádějí do CNS informace o doteku, teple, bolesti. Informace o poloze kloubů a činnosti svalů a šlach přinášejí dráhy tzv. hluboké citlivosti.

Vedení centra

MUDr. Petr Geier
primář neurologického oddělení
 
MUDr. Alena Martinková
vedoucí lékař

Podčásti

Lékaři

MUDr. Alena Martinková, MUDr. Miroslav Mareš, MUDr. Linda Bláhová
  • +420 466 014 732

Budova

budova č. 18

Patro

4. patro

Ordinační hodiny

Pondělí 8.00–12.00, 13.00–15.00
Úterý 8.00–12.00, 13.00–15.00
Středa 8.00–12.00, 13.00–15.00
Čtvrtek 8.00–12.00, 13.00–15.00
Pátek 8.00–12.00, 13.00–15.00