Kontakt
466 014 713

Statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem získala Pardubická nemocnice (tehdy Pardubická krajská nemocnice, a. s.) poprvé v roce 2010 na základě splnění podmínek stanovených Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR. V roce 2015 ho obhájila, statut byl vydán Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR ročník 2015, částka 11 z 21. července 2015. Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR byl statut udělen do konce roku 2020. V následném roce byl z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky prodloužen až do konce roku 2025.

Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem Pardubické nemocnice se stará o pacienty z poloviny Pardubického kraje, tedy cca o 250 000  obyvatel. Centrum je zaměřeno na diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci (dlouhodobé, pravidelné sledování) pacientů s cévní mozkovou příhodou. Příčinou cévních mozkových příhod je z 80 % mozková ischemie (nedokrvení) a za 20 % krvácení do mozku.

Úkolem Iktového centra je provést  kvalitní a rychlou diagnostiku, na kterou navazuje  příslušná akutní léčba. U ischemických cévních mozkových příhod podáváme pacientům léky na ředění krve (systémová trombolýza), pokud splní předepsané podmínky. Hlavním předpokladem pro tuto léčbu je její včasné zahájení. V současné době je terapeutické okno 270 minut. Za tuto dobu musí být u pacienta provedena příslušná vyšetření, zejména zobrazovací (CT, CT – angiografie a perfuze). Proto některé pacienty po předchozí domluvě se Zdravotnickou záchrannou službou přebíráme přímo na CT pracovišti.

Léčba cévních mozkových příhod je multioborová, proto úzce spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, kam odesíláme pacienty, u nichž může být provedena lokální léčba krevní sraženiny, tzv. mechanická trombektomie.

Dále velmi úzce spolupracujeme s kardiology a s lékaři dalších odborností (nutriční specialista, klinický biochemik, hematolog). Důležitou součástí léčby je rehabilitace a logopedie. Máme svůj vlastní tým fyzioterapeutů, kteří se účastní lékařských vizit a zahajují rehabilitaci co nejdříve po přijetí a stabilizaci pacienta.

Ročně léčíme kolem 500 pacientů s cévní mozkovou příhodou a u 100 z nich podáme intravenózní trombolýzu.

Naším úkolem do budoucna je rozšiřovat tým odborníků a nadále zlepšovat  prostorové a technické podmínky pro jejich odbornou práci.

Vybavení Iktového centra

V rámci projektu Integrovaného operačního programu „Pardubická krajská nemocnice, a.s. – přístrojové vybavení iktového centra“ bylo pořízeno přístrojové vybavení Iktového centra – resuscitační lůžka a lůžka JIP, transportní lůžko, ventilátory pro resuscitační lůžka, transportní ventilátor pro transportní lůžko, infuzní pumpy, lineární dávkovače, pojízdné stojany včetně dokovacích stanic, monitory s modulem EEG pro JIP lůžka a pro resuscitační lůžka, centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí, defibrilátor s monitorem a externí stimulací, odsávačky pro resuscitační lůžka, transkraniální ultrazvuk, ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou, kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci, přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou, přístrojové vybavení pro reedukaci postury a lokomoce, motomed pro horní a dolní končetiny v sedě, motomed pro dolní končetiny v sedě, motomed pro dolní končetiny v leže, vířivky pro horní a pro dolní končetiny.
 

Vedení centra

MUDr. Petr Geier
vedoucí centra