Porodnice
Kontakt na porodní sál
466 015 505

Porodnice sestává ze dvou spolupracujících úseků, a to z porodnice (porodní sály + oddělení šestinedělí) a úseku novorozenců, přičemž za porodnickou část zodpovídá vedení Porodnicko-gynekologické kliniky, za úsek novorozenců pak vedení dětského oddělení.

Porodnicko-gynekologická klinika poskytuje základní i specializovanou porodnickou a gynekologickou péči.

Porodnice se nachází ve 3. podlaží budovy č. 3. 


 On-line bezplatná poradna pro těhotné

Pro laickou veřejnost byl na webových stránkách www.porodnice.cz spuštěn projekt Těhotenství a Covid-19. Nabízí on-line bezplatnou internetovou poradnu, kde odborníci ochotně a srozumitelně odpovídají na zaslané dotazy. Současně je vytvořena přehledná rubrika s odpověďmi na vůbec nejčastější otázky. Nechybí ani odkazy na renomované zahraniční zdroje a na doporučení české Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny při České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.

Vedení a kancelář

přednosta porodnicko-gynekologické kliniky
doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.

primář
Dr. med. Germund Hensel, Ph.D.

Zástupce primáře
MUDr. Ondřej Brych

Vrchní sestra
Bc. Petra Zajíčková

Kancelář
Jitka Voldánová