Screeningy v těhotenství

Kombinovaný prvotrimestrální screening včetně screeningu preeklampsie

Prvotrimestrální screening genetických vad plodu se provádí v 11. až 14. týdnu těhotenství. Cílem je především odhalení Downova syndromu u plodu, ale i dalších genetických syndromů, jako je Edwardsův a Patauův syndrom. Screening je kombinací vyšetření krve matky v 10.–11. týdnu těhotenství (vyšetření hladin biochemických markerů – PAPP-A a free beta HCG) a ultrazvukového vyšetření plodu mezi týdny 11+0 – 13+6. Základem ultrazvukového vyšetření je měření šíjového projasnění neboli nuchální translucence, vrstvy tekutiny v oblasti šíje plodu, ke kterému lze ještě připojit vyšetření dalších parametrů zpřesňujících výsledek screeningu (přítomnost nosní kosti, charakter toku na trojcípé srdeční chlopni a ve venózním duktu). Výsledkem testu je míra rizika postižení plodu chromozomální vadou na základě kombinace biochemických parametrů, ultrazvukových markerů plodu a věku těhotné. Ženám se zvýšeným rizikem je následně doporučeno invazivní vyšetření (odběr choriových klků nebo odběr plodové vody), které poskytne jednoznačnou informaci o chromozomální výbavě plodu. Součástí prvotrimestrálního screeningu je dále rozpoznat ženy se zvýšeným rizikem rozvoje preeklampsie. Preeklampsie je závažné onemocnění, které se u těhotné ženy projevuje vysokým krevním tlakem a zvýšenou ztrátou bílkovin močí. Postihuje 1–5 % všech těhotných a může vést k velmi závažným komplikacím u matky i plodu. Rozpoznání žen s rizikem rozvoje preeklampsie je založeno na stanovení hladiny biochemického ukazatele v krvi matky (PlGF), měření krevního tlaku a ultrazvukovém vyšetření průtoku v děložních tepnách. Výsledkem je určení míry rizika rozvoje preeklampsie. Ženám se zvýšeným rizikem rozvoje preeklampsie je následně doporučeno podávání kyseliny acetylsalicylové v průběhu těhotenství (Aspirin). Při ultrazvukovém hodnocení potřebných parametrů se provádí také hodnocení základní anatomie plodu, a tudíž můžeme již v prvním trimestru odhalit až 50 % strukturálních vad plodu.

Prvotrimestrální screening pro vás představují dvě návštěvy na Porodnicko-gynekologické klinice Pardubické nemocnice. Při 1. návštěvě vám bude odebrána krev ke stanovení biochemických markerů, provádí se optimálně mezi týdny 10+0 – 11+3. Váš obvodní gynekolog zajistí správné načasování  odběru krve podle vašeho vstupního UZ vyšetření (velikost plodu). Pacientky se mohou k odběru krve dostavit každý den během dopoledne na naši ambulanci. Odběr není nutné provádět nalačno. Druhá návštěva zahrnuje vlastní ultrazvukové vyšetření a určení míry rizika postižení plodu chromozomální vadou a rizika vzniku preeklampsie, provádí se mezi týdny 11+0 – 13+6. Všechna ultrazvuková vyšetření jsou prováděna na velmi kvalitním UZ přístroji GE Voluson E10, tento UZ přístroj spolu s kvalitním počítačovým systémem (program Astraia) nám umožňuje nabízet jen tu nejkvalitnější péči. Obrázky vašeho miminka si během vyšetření můžete prohlížet na další obrazovce určené jen pro vás a vašeho partnera.

Tento screening není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cena je 1000 Kč (u vícečetného těhotenství 1500 Kč) a pojišťovna vám jej proplatí po předložení dokladu. K tomuto vyšetření je třeba se objednat telefonicky na číslech: 466 015 533, 466 015 517 nebo 466 015 531.

Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

Ultrazvukové vyšetření ve 20.–22. týdnu těhotenství s podrobným popisem morfologie plodu patří k nejdůležitějším vyšetřením v průběhu celého těhotenství. Umožňuje záchyt až 90 % morfologických vad a dále zpřesňuje výpočet rizika výskytu trisomie chromosomu 21 u plodu (Downův syndrom) vypočteného při kombinovaném screeningu v I. trimestru těhotenství. Všechna ultrazvuková vyšetření jsou prováděna na velmi kvalitnímu UZ přístroji GE Voluson E10, tento UZ přístroj nám umožňuje nabízet jen tu nejkvalitnější péči. Obrázky vašeho miminka si během vyšetření můžete prohlížet na další obrazovce určené jen pro vás a vašeho partnera.

Tento screening není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cena je 1000 Kč (u vícečetného těhotenství 1500 Kč) a pojišťovna vám jej proplatí po předložení dokladu. K tomuto vyšetření je třeba se objednat telefonicky na číslech: 466 015 533 nebo 466 015 531.

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 36.–37. týdnu

K růstové restrikci plodu (abnormálně snížený růst plodu) dochází u 5–10 % těhotenství a je příčinou 30–50 % úmrtí plodu v děloze. Riziko úmrtí plodu v děloze se výrazně zvyšuje po 37. týdnu délky trvání těhotenství. Růstová restrikce plodu se však nemusí projevit jen nitroděložním úmrtím plodu, ale může vést i k mírnějším formám poškození, které se projeví až v období dospívání nebo v dospělosti. Možnost identifikace plodů s růstovou restrikcí v období blížícího se termínu porodu má proto zcela zásadní význam, avšak v současné klinické praxi až 75 % plodů s poruchou růstu rozpoznáno není. Při vyšetření je hodnocena odhadovaná hmotnost plodu a průtoky v cévách vyživujících plod i placentu. V případě zjištěné růstové restrikce plodu bude navržena optimální prenatální péče a strategie ukončení těhotenství. Tento screening není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cena je 500 Kč a pojišťovna vám jej proplatí po předložení dokladu. K tomuto vyšetření je třeba se objednat telefonicky na číslech: 466 015 533 nebo 466 015 531.

Fotografie 3D zobrazení plodu

Cena fotografie je 600 Kč, v ceně je jedna fotografie a nosič s vybranou fotografií.  Objednat se lze během dopoledne na čísle 466 015 533. 

Je třeba ale zdůraznit, že kvalita zobrazení závisí na hmotnosti pacientky, uložení plodu v děloze a na množství plodové vody.