Screening sluchu u novorozenců

Normální sluch je nezbytný pro správný rozvoj dalších komunikačních schopností, zvláště pak řeči. Cílem screeningu je včasná diagnostika vrozené poruchy sluchu u dětí. Odhalení poruchy sluchu tak umožní včasnou následnou péči, aby se zamezilo opoždění vývoje komunikačních schopností (řeči). Od roku 2007 je proto v Pardubické nemocnici (PKN) prováděn celoplošný screening sluchu u novorozenců.
Screeningové vyšetření je prováděno již 48–72hodin po narození. Vzhledem k citlivosti přístroje je potřeba, aby vyšetření bylo prováděno během spánku dítěte. Při vyšetření je spícímu dítěti do ouška vložen přístroj, který měří odpověď vnitřního ucha (sluchového receptoru) na slabý zvukový signál (otoakustické emise). Vyšetření je nebolestivé a dětmi je dobře snášeno.

Screeningový přístroj zaznamenává odpověď ve formě pozitivní (je přítomna odpověď) a negativní (odpověď nebyla zaznamenána). Pozitivní výsledek znamená, že zevní část sluchové dráhy je v pořádku a dítě by mělo normálně slyšet. Je potřeba si ovšem také uvědomit, že přístroj zaznamená odpověď pouze části sluchové dráhy (zevní část) a že ve velmi vzácných případech může být porucha skryta jinde. V takových případech i pozitivní forma odpovědi nemůže zcela vyloučit poruchu sluchu. Naopak negativní výsledek  nemusí znamenat poruchu sluchu. Nevýbavnost odpovědi může mít celou řadu příčin, jako je nedostatečný odstup od narození, zbytky plodové vody ve zvukovodu či středouší a podobně.
Pokud při prvním vyšetření je výsledek negativní, je toto vyšetření zopakováno ještě jednou během hospitalizace. Pokud ani druhé vyšetření nemá pozitivní výsledek oboustranně, je třetí stejné měření prováděno s odstupem 4 týdnů na ORL klinice PKN. Pokud ani teď nebyla prokázána odpověď, budete objednání k podrobnějšímu vyšetření sluchu ORL lékařem. Podrobným vyšetřením bude pátráno po příčině nevýbavnosti odpovědi při screeningovém vyšetření. Ani opakovaný negativní výsledek stále neznamená, že musí být sluch zhoršený. Je potřeba ovšem poruchu sluchu vyloučit, nebo stanovit její míru. Pokud by se nějaká porucha našla, pak může být lehčí, středně těžká či těžká. Včasné zjištění přítomné poruchy sluchu umožní brzkou rehabilitaci (například používáním sluchadla), čímž se zamezí opoždění psychomotorického vývoje včetně rozvoje řeči.

Často kladené otázky ke screeningu sluchu

Co je cílem screeningového vyšetření sluchu u novorozenců? Co se bude při něm s mým dítětem dít?
Screening sluchu je nenáročné vyšetření ověřující správnou funkčnost zevní části sluchového aparátu. Cílem je včasný záchyt vrozené poruchy sluchu  u dětí a zajištění případné následné péče tak, aby se zamezilo zejména opoždění vývoje komunikačních schopností u těchto dětí. U spícího miminka sestřička jemně vloží do zvukovodu sondu. Zvuk z přístroje vyvolá ve vnitřním uchu dítěte odpověď, kterou sonda detekuje. Vyšetření není pro dítě bolestivé.  

Celoplošný screening – co to znamená?
Celoplošné provádění screeningu znamená, že jsou vyšetřovány všichni jedinci cílové skupiny, v tomto případě všechny děti narozené v Pardubické nemocnici. Alternativou tohoto postupu je vyšetřování pouze dětí s vysokým rizikem sluchové vady.  

Znamená to, že budeme hned vědět, že naše miminko slyší dobře?
Screeningové přístroje mají pouze jednoduchý výstup ve smyslu ano/ne, tedy otoakustické emise jsou přítomné (výbavné) nebo nejsou přítomné. Pokud jsou emise výbavné, můžeme očekávat, že bude sluch v pořádku. Ovšem i v případě, kdy jsou emise nevýbavné, nemusí být přítomna žádná porucha. Je to jen ukazatel, že musíme provést další měření, případně podrobnější vyšetření. Je potřeba si ovšem uvědomit, že přístroj zaznamená odpověď pouze části sluchové dráhy a že ve velmi vzácných případech může být porucha skryta jinde.

Jak můžeme přijít na to, že naše dítě má poruchu sluchu?
Screeningové vyšetření sluchu novorozenců má za cíl vyloučit přítomnost vrozené poruchy sluchu ze zevní části sluchového receptoru. Některé poruchy sluchu se ale mohou rozvíjet i později, po narození, například po prodělání některých infekcí či po vážnějším poranění hlavy, velmi zřídka pak může být porucha sluchu způsobena hlubšími strukturami sluchového receptoru v mozku dítěte.
Na tento typ nedoslýchavosti můžete přijít jednak vlastním pozorováním, jednak při kontrolách u vašeho dětského lékaře. V těchto případech reakce na zvuk a řeč u dítěte neodpovídají reakcím, které jsou u stejně starých dětí běžné. Pokud vy nebo váš praktický dětský lékař pojmete podezření na poruchu sluchu, je třeba provést podrobnější vyšetření sluchu na ORL ambulanci či u foniatra.

Co znamená, že jsou otoakustické emise nevýbavné?
Nevýbavné otoakustické emise při screeningovém vyšetření pouze konstatují stav, že přístroj nenaměřil očekávanou reakci vnitřního ucha na zvukový podnět. Stačí překážka ve zvukovodu či tekutina ve středouší (například zbytek plodové vody po porodu) a výsledek může být zkreslen. Je to pouze známka, že se test musí opakovat.
Teprve pokud je reflex opakovaně nevýbavný, je nutno pomýšlet na poruchu sluchu a provést podrobnější vyšetření sluchu na specializovaném pracovišti. Teprve tímto vyšetření je určeno, zda je porucha sluchu přítomna a případně jak je závažná. Může být lehčí, středně těžká či těžká. Současně je možno zahájit rehabilitaci, zpravidla používáním sluchadla. V dnešní době to jsou kvalitní přístroje nastavitelné pro každou sluchovou poruchu. Jejich používání zamezí opožděnému vývoji řeči.

Pokud mám zájem o screeningové vyšetření sluchu a naše dítě se nenarodilo v PKN?
Všichni rodiče mají možnost objednat své děti na ambulanci ORL kliniky Pardubické nemocnice k provedení vyšetření sluchu. Pokud nejste přímo z Pardubic, může vám váš dětský lékař poradit i další pracoviště s potřebným vybavením ve vašem regionu.
Vyšetření pomocí screeningových otoakustických emisí má význam pouze u nejmenších dětí. Pokud byste měli podezření, že se vaše dítě nerozvíjí v řeči a komunikaci správně, nebo že se rozvíjet přestalo, pak budou provedena další vyšetření, aby se vaše obava vyloučila. Nebo v případě potvrzení, aby byla zahájena příslušná rehabilitace.

Je tedy možné, že se porucha sluchu nerozpozná?
Naštěstí je tato možnost velmi vzácná, ale je nutno vědět, že žádný screening nemůže být stoprocentní. Proto také v systému sledování celkového rozvoje dětí sleduje dětský lékař i rozvoj komunikačních schopností ve spolupráci s vámi, rodiči.