EVIDENCE K PORODU - KARTOTÉKA AMBULANCE 466 015 531

Organizace komplexní péče o těhotnou ženu je koncipována v rámci spolupráce Vašeho registrujícího gynekologa, specializovaných zdravotnických pracovišť a porodnice. Tento tzv. check-in slouží k Vašemu zaevidování do porodnice.

Není to registrace k porodu tak, jak ji známe z minulých let. Jde o vzájemné seznámení s Vámi a porodnicí, kterou jste si vybrala. Váš gynekolog vás optimálně v 36. + 0 až 37. + 6 týdnu těhotenství odešle do porodnice, kde s Vámi sepíšeme důležité anamnestické údaje.

Zhodnotíme riziko těhotenství a stanovíme strategii ukončení těhotenství. Bude - li vaše těhotenství vyhodnoceno jako nízkorizikové, může i nadále probíhat prenatální péče do 41. + 0 týdne těhotenství v ambulanci vašeho registrujícího gynekologa. Případně si Vás po domluvě s ním převezmeme do naší těhotenské poradny. Jedná-li se o těhotenství s rizikem možných komplikací nebo přítomností rizikových faktorů, zůstáváte v péči naší těhotenské poradny.

 Na schůzku si, prosím, přineste:

  • doporučení od Vašeho gynekologa
  • Vaši těhotenskou průkazku
  • ranní moč
  • veškeré dokumenty týkající se Vašeho těhotenství (výsledek prvotrimestrálního screeningu, genetické vyšetření, zprávy z odborných ambulancí…) 

Evidence k porodu probíhá v rámci provozu rizikové poradny každé pondělí a čtvrtek, termín dle domluvy v kartotéce ambulance 466 015 531.