Perinatologické centrum

Perinatologické centrum intermediární péče, které je společným pracovištěm Porodnicko-gynekologické kliniky a dětského a novorozeneckéh oddělení, je zařazeno do celostátní sítě pracovišť pečujících o předčasné porody a nedonošené novorozence. 

Perinatologická péče (porodnická i neonatologická) je rozdělena do tří stupňů. Tím nejvyšším jsou centra intenzivní a resuscitační péče, většina z nich je alokována ve fakultních nemocnicích. Středním typem jsou centra intermediární péče, mezi něž patří právě Pardubická nemocnice jako jediné pracoviště v Pardubickém kraji. Nejnižší stupeň tvoří základní péče.
 
Medicína, zejména neonatologická, za posledních patnáct, dvacet let pokročila. Umíme se o děti lépe postarat. Centra intenzivní péče jsou zavedená, nyní se víc klade důraz na pracoviště intermediární péče. Je snaha posunout je na vyšší úroveň,“ řekl primář dětského oddělení MUDr. Marian Šenkeřík. „Současně s vývojem jednotlivých oborů se zároveň zpřísňují i kritéria pro zařazení do sítě perinatologických center. Je to vidět na počtu žadatelů, kteří nezískali statut centra intermediární péče,“ dodal přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
 
Statut perinatologického centra vyžaduje splnění náročných ukazatelů na výkonnost oddělení, tj. počet porodů a počet nezralých novorozenců a požadavek na přítomnost minimálně jednoho perinatologického centra v regionu a současná přítomnost pediatrického oddělení ve zdravotnickém zařízení. Dalším důležitým kritériem je přístrojové vybavení. Další požadavky jsou i na personální obsazení.
 
Novorozeneckým oddělením projde ročně téměř 1500 dětí, z toho zhruba 250 dětí po porodu má problémy s adaptací po porodu a vyžadují péči v perinatologickém centru intermediární péče. Většina z nich je sem koncentrována již před svým narozením. Maminky jsou hospitalizovány na oddělení rizikového těhotenství nebo jsou ze spádových porodnic transportovány s rozbíhajícím se předčasným porodem.
 
Do našeho centra intermediární péče se soustředí předčasné porody od začátku 32. týdne (31+1) do začátku 37. týdne (36+1) těhotenství. Tyto děti mohou mít podstatně horší podmínky startu do života než donošení zdraví novorozenci. Péče o ně klade zcela jiné požadavky na vybavení specializovanými přístroji a nezbytný i velmi úzce specializovaný personál.
 
Spádově zajišťujeme péči o předčasné porody v uvedeném období těhotenství z celého Pardubického kraje. V rámci spolupráce mezi centry nejsou výjimkou maminky odesílané k nám k porodu z nespádových oblastí, pokračování péče o děti původně narozené v jiných centrech, např. po kardiochirurgických operacích při vrozených vadách srdce, po extrémní nezralosti a další. Klíčovou roli hraje zdravotní stav předčasně narozeného dítěte. Spolupráce je velice těsná a diferencovaná péče podle závažnosti problémů dítěte umožňuje plánovaně využívat kapacitu nemocnic.
 
Pro případnou přepravu nedonošených novorozenců má perinatologické centrum ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje možnost využít transportní novorozenecký inkubátor. V případě potřeby můžeme tak sami novorozence transportovat na některé superspecializované pracoviště nebo naopak přivézt ho k nám.
 
Přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
Primář dětského a novorozeneckého oddělení MUDr. Marian Šenkeřík
 
Vedoucí perinatologického centra: MUDr. Petra Gloserová
Vedoucí lékař porodního sálu: MUDr. Petr Müller
Vedoucí novorozeneckého oddělení: MUDr. Marie Zemanová
Vedoucí oddělení intermediární péče: MUDr. Kristýna Hasenöhrlová