Umístění magnetické rezonance
budova č. 14

Na našem pracovišti provádíme kompletní spektrum MR vyšetření, kromě MR vyšetření prsou (provádí Fakultní nemocnice Hradec Králové, Multiscan s. r. o.).

Před vyšetřením magnetickou rezonancí (MR) je s každým pacientem sepsán dotazník s otázkami stran případných kontraindikací k MR vyšetření.

Pokud od pacienta nelze získat odpovědi (děti, pacienti v bezvědomí či s poruchou kognitivních funkcí apod.), musí za něj s pracovníkem MR vyplnit dotazník osoba schopná odpovědět na tyto otázky. U hospitalizovaných pacientů je to nejčastěji ošetřující lékař, u ambulantních pacientů jejich zástupce, např. rodič.

Co je to magnetická rezonance?

Zobrazování magnetickou rezonancí je diagnostická metoda používaná na vytváření dvojrozměrných nebo trojrozměrných obrazů orgánů a struktur uvnitř těla. Metoda, která se používá od roku 1980, je jedinečná a stále víc populární pro vysokou kvalitu obrazů bez použití radiačního záření (které se používá při RTG, CT nebo v nukleární medicíně). Nejsou známy žádné škodlivé účinky na pacienta při běžně užívaných technikách vyšetření.

Jak MR přístroj vypadá?

Většina MR vyšetření, a je tomu tak i na našem pracovišti, se vykonává uvnitř velkého magnetu, který vytváří tunel, otevřený na obou stranách. Náš přístroj magnetické rezonance je jedním z nejkratších přístrojů ve své třídě, což zvyšuje pohodlí a pocit bezpečí pacientů při vyšetření.

Jak pracuje MR přístroj?

Při vyšetření je tělo pacienta umístněno do velkého elektromagnetu a vystavené krátkým pulzům elektromagnetického vlnění. Není potřeba se však bát, vyšetření nebolí, ani nezpůsobuje žádnou újmu. Rádiové pulzy stimulují drobné částice – protony atomů vodíku, které jsou ve tkáních těla. Dochází k „excitaci“ a následné „relaxaci“ protonů, díky čemuž protony vyzáří energii v podobě rádiových vln, které mohou být detekované magnetickými cívkami přístroje. Síla signálu závisí na typu tkáně, z které protony pochází. Počítač převede signály dle jejich síly do obrazů, které se objeví na monitoru. V těle je nejvíc protonů v atomech vodíku vody – to je H ze vzorce H2O, to znamená, že MR zobrazuje rozdílný obsah vody v různých tkáních. V typickém případě se vyšetření skládá ze 4–6 obrazových sekvencí, ze kterých jedna trvá od 20 sekund do 5 minut. Sekvence mají svá specifika, na kterých závisí získané obrazy a jejich výpovědní hodnota.

Kdo posuzuje výsledky?

Vyšetření řídí a získané obrazy posuzuje lékař radiolog se zkušenostmi s vyšetřováním magnetickou rezonancí. Váš lékař pak podle zhotoveného popisu určí další postup léčby.

Jak se mám na vyšetření připravit?

V případě, že vám budeme vyšetřovat oblast břicha (střeva, žlučové cesty, játra) není vhodné jíst těsně před vyšetřením (je nutné být cca 2–3 hodiny nalačno). Na ostatní MR vyšetření není potřebná žádná speciální příprava. Můžete jíst a pít jako každý den, a to před vyšetřením tak i bezprostředně po jeho ukončení. V případě, že vám lékař nedoporučí jinak, můžete normálně užívat i vaše léky.
Protože se vyšetření provádí v silném magnetickém poli, je potřeba, abyste si před vyšetřením odstranili a odložili všechny kovové nebo magnetické předměty – tj. peníze, mobilní telefon, klíče, šperky, hodinky, brýle, sponky a kreditní karty. Můžeme vás požádat, abyste si odložili i zubní protézu. Z důvodu „interferencí“ kovových částí vašeho oděvu (např. zipu) vás požádáme, abyste se převlékli do připraveného nemocničního prádla.

Kteří pacienti nemohou být vyšetřeni?

Na MR nemohou být vyšetřeni pacienti, pokud mají zavedeny v těle následující přístroje či jiné převážně kovové předměty:

 • Pacemaker
 • Kardiostimulátor
 • Cévní svorky
 • Inzulínová pumpa
 • Chirurgické svorky
 • Implantovaný dávkovač léků
 • Umělá srdeční chlopeň
 • Nitroušní implantát
 • Cizí tělíska v oku
 • Neurostimulátor
 • Střepiny nebo jiné kovové předměty v těle

MR vyšetření se nedoporučuje vykonávat během prvních 12 týdnů těhotenství, i když doposud nebyla zaznamenána žádná rizika. Jste-li těhotná (v 1.trimestru), nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, a pokud to váš zdravotní stav umožní, doporučujeme vyšetření odložit na pozdější dobu.

Chirurgické svorky, ploténky, šrouby, endoprotézy, ortopedické implantáty nepředstavují ve většině případů při MR vyšetření riziko, pokud byly implantovány před více než 4–6 týdny. Je však nutné, abychom o této skutečnosti byli ještě před vyšetřením informování.
Konzultujte svého lékaře nebo náš personál i v případě, že pracujete nebo jste pracovali s kovy – máte totiž zvýšené riziko uvízlé kovové střepiny či prachu v těle.
Barviva užívané při tetování nebo v permanentním make-upu můžou obsahovat kovové sloučeniny železa, které se během vyšetření zahřívají a mohou tak způsobit nepříjemný pocit.
Před vyšetřením vás požádáme o vyplnění bezpečnostního dotazníku a sporné body prokonzultujeme. Zeptáme se vás, jestli nemáte alergii na některé léky či jiné látky.
Někteří pacienti můžou cítit ve vyšetřovacím tunelu stísněnost nebo pocit úzkosti (klaustrofobie).

Co se děje při MR vyšetření?

Před samotným vyšetřením vám radiologický asistent pomůže položit se do požadované polohy na vyšetřovacím stole a následně vás zaveze do přístroje – „do magnetu“. Následně vyšetřující personál opustí vyšetřovnu a začne samotné vyšetření.
Během vyšetření je důležité, abyste leželi bez hnutí, jinak by byly obrazy neostré – rozhýbané a celé vyšetření by se zbytečně, kvůli nutnosti opakování sekvencí, protahovalo. S radiologickým asistentem budete v kontaktu prostřednictvím mikrofonu. Pro vaše bezpečí vám do ruky vložíme balónek, který v případě vašich obtíží při stisknutí dá signál obsluze přístroje. Balónek je však nutné používat pouze v krajní situaci, jinak také dojde ke zbytečnému prodloužení doby vyšetření.
Pokud jste již v minulosti absolvovali MR vyšetření na jiném pracovišti, víte, že vyšetření doprovázel poměrně hluk nebo klepot způsobený zapínáním a vypínáním jednotlivých gradientních cívek. Na našem pracovišti používáme zařízení firmy TOSHIBA Vintage Atlas 1,5 T vybavené technologií PIANISSIMO, které umožňuje komfortní, téměř nehlučné vyšetření. Sluchátka na uši u nás nepotřebujete.
Když budete chtít, může s vámi být ve vyšetřovací místnosti i doprovázející osoba.
Možná bude nutné podat vám během vyšetření injekci podat injekci kontrastní látky, která zvýši kvalitu některých obrazů. V takovém případě se vyšetřování na chvíli přeruší, vyvezeme vás z přístroje, abychom vám mohli podat malou injekci kontrastní látky (gadolinia) o objemu 10 ml.
Podle toho, kolik sekvencí a rovin se bude snímat, bude vyšetření trvat od 10 do 45 minut.

Co budu při vyšetřování cítit?

MR přístroj může vzbuzovat nepříjemné pocity, ale pamatujte si, že vyšetření je úplně bezbolestné! Někteří pacienti se mohou cítit nepříjemně z důvodu malého prostoru, nebo požadavku ležet bez hnutí. Zřídkakdy můžete cítit teplo ve vyšetřované oblasti, což je normální, ale kdyby to pro vás bylo nesnesitelné, oznamte nám to stlačením balonku.

Jaká jsou rizika vyšetření?

Pokud budou dodrženy bezpečnostní pokyny a pravdivě zodpovězeny všechny otázky, je riziko vyšetření téměř nulové. Pouze nezjištěné kovové implantáty nebo úlomky by mohly při ovlivnění silným magnetickým polem změnit v těle svou polohu, a tak ohrozit vaše zdraví nebo znemožnit zhodnocení obrazů získaných během vyšetření.

Podčásti

Lékaři

Budova

budova č. 14

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–20.00
Úterý 7.00–20.00
Středa 7.00–20.00
Čtvrtek 7.00–20.00
Pátek 7.00–20.00