Základem mamologického programu v Pardubické nemocnici je tzv. diagnostická mamografie, a to v souladu s věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR. V tomto režimu jsou vyšetřovány pouze ženy s klinickým podezřením na onemocnění prsní žlázy nebo ženy sledované s maligním onemocněním prsu. Další skupinou klientek jsou ty, které si vyšetření samy hradí. Vyšetření může být doplněno o vyšetření ultrazvukové a případně o cílený odběr tkáně.
Do okruhu pacientek vyšetřovaných na radiodiagnostickém oddělení v rámci mamologického programu Pardubické nemocnice nepatří ženy bezpříznakové. Tedy ty, které spadají do screeningového programu. 

Na radiodiagnostickém oddělení Pardubické nemocnice vyšetřujeme ženy s doporučením od ošetřujícího lékaře (praktického lékaře, onkologa, chirurga, gynekologa apod.), které spadají do jedné z následujících skupin:

  • ženy v onkologickém sledování s pravidelnými kontrolami
  • ženy s obtížemi v oblasti prsních žláz

Vyšetřujeme také ženy–samoplátkyně, které si žádanku od svého lékaře nezajistí v těchto případech (u mamografie musí žena splňovat minimální věkovou hranici 40 let).

  • žena si sama žádá preventivní MG vyšetření prsů, splňuje minimální věkovou hranici 40 let a od případné předchozí mamografie uplynul alespoň jeden kalendářní rok
  • před kosmetickou operací

Objednávání nemocných

  • telefonicky na čísle +420 466 015 806 (7.00–15.00 hodin)
  • osobně na recepci radiodiagnostické oddělení Pardubické nemocnice

V případě podezření na onemocnění prsu je nemocná pozvána ke konzultaci na mamologickou komisi Chirurgické kliniky, kde je přítomen chirurg se specializací na problematiku onemocnění prsu, onkolog a radiodiagnostik. Po zhodnocení nálezů a vyšetření jsou s nemocnou probrány léčebné možnosti a navržen individuální léčebný plán. Chirurgickou léčbu nádorů prsu zajišťuje Chirurgická klinika a nechirurgickou léčbu oddělení klinické a radiační onkologie naší nemocnice ve spolupráci s Multiscan, s. r. o. (biologická léčba a ozáření).

Chirurgická klinika ve spolupráci s onkology zajišťuje dispenzarizaci nemocných po ukončené léčbě zhoubných nádorů prsu.

Podčásti

Lékaři

Budova

budova č. 14

Patro

1. patro

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 7.00–15.00
Středa
Čtvrtek
Pátek