Provádíme veškerá možná RTG vyšetření, kromě intraorálních snímků, které jsou prováděny přímo na stomatologických pracovištích.

Rentgenové vyšetření je nejstarší používanou metodou v radiologii založenou na principu rentgenových paprsků (paprsků X), které pronikají lidským tělem. Při jejich průchodu částmi lidského těla dochází k různému stupni jejich zeslabení, což nám dovolí zobrazit tkáně na speciální RTG filmy. Jako ostatní metody využívající paprsky X je RTG vyšetření metodou s ionizačními účinky na lidský organizmus, které s sebou nesou jistá rizika při mnohonásobném opakování. Neprovádí se u těhotných žen (pouze v případech ohrožení života pacientky).
Kromě intravenózní vylučovací urografie není nutná jakákoliv příprava k těmto vyšetřením, vyšetření jsou nebolestivá. Je však nutná spolupráce pacienta při vyšetření – je důležité řídit se pokyny radiologických asistentů – zadržení dechu během snímkování, odložení oděvu ze snímkované oblasti apod.

RTG vyšetřovny jsou v umístěny:

  • v budově RDG oddělení (budova č.14) – 4 snímkovny 
  • v budově chirurgické kliniky – akutní ambulance Emergency (pouze pro akutní pacienty) – 1 snímkovna
  • v budově plicního oddělení – pouze pro pacienty tohoto oddělení – 1 snímkovna

Ve zmiňovaných vyšetřovnách vám zhotovíme veškeré RTG snímky (např. snímek hrudníku, RTG kostí a kloubů, břicha a další)
Speciální vyšetření jako je intravenózní vylučovací urografie je po předchozím objednání provedena v budově centrálního RTG (budova č.14), další speciální vyšetření jako RTG vyšetření zubů, ortopantomogram (OPG, OPM) je též snímkován v této budově (intraorální snímky jednotlivých zubů jsou oproti tomu zhotovovány přímo na zubním oddělení).

Intravenózní vylučovací urografie (IVU)

Jedná se o rentgenové vyšetření, které za pomoci nitrožilně podané jodové kontrastní látky umožňuje zobrazit ledviny (a jejich funkční změny) a vývodné cesty močové (kalichy a pánvičku ledviny, močovody, močový měchýř).

Součástí vyšetření je zhotovení snímku břicha vleže před podáním kontrastní látky a několika dalších po jejím podání. Vyšetření provádí tým složený z lékaře radiodiagnostika, zdravotní sestry a radiologického asistenta. Celé vyšetření obvykle trvá cca 30 minut, může však být prodlouženo i na několik hodin podle potřeby. Pacient by měl po podání kontrastní látky nitrožilně minimálně 1 hodinu setrvat na pracovišti pod dohledem zdravotnického personálu. Po vlastním vyšetření lékař vyhotoví popis zhotovených snímků. 

Vyšetření se provádí při podezření na překážku v odtoku moči, anomálii močových cest, opakovaných infekcích močových cest a ledvin, přítomnosti krve v moči, poranění močových cest apod.
Před vyšetřením je nutné zajistit žilní přístup, tedy zavést jehlu do žíly, kterou bude podána kontrastní látka. Po její aplikaci pacienti ve většině případů pociťují zvýšení tělesného tepla, sucho v ústech, brnění jazyka a patra. Pokud se tyto příznaky dostaví, jsou součástí normálního průběhu a není potřeba se jich jakkoliv obávat, rychle odezní. Zřídka dojde k alergické reakci či přechodnému snížení funkce ledvin. Důvodem proč neprovést IVU může být těhotenství, snížená funkce ledvin či závažná reakce při předchozím podání jodové kontrastní látky.

Správná příprava pacienta je nezbytným předpokladem úspěchu vyšetření. Vyšetřovaný by neměl 3 dny před IVU jíst nadýmavou a dráždivou stravu (zelenina, ovoce, kynuté pečivo, koření), naopak vhodnou stravou jsou lehká jídla (čaj, rohlík, šunka, libové maso, rýže, bramborová kaše...). V den vyšetření pacient nesnídá – přichází minimálně po 6 hodinách lačnění, vezme si pouze léky, které pravidelně užívá. Naopak velmi důležité je před i po vyšetření dodržovat pitný režim, neomezovat příjem tekutin (alespoň 2 litry tekutin denně).

Pokud se pacient léčí s alergií, astmatem či měl v minulosti závažnou reakci po podání jodové kontrastní látky, musí o tom informovat svého ošetřujícího lékaře a hlavně lékaře provádějícího toto vyšetření. V těchto případech je nutný odlišný přistup k pacientovi, který musí být zajištěn léky snižující potenciální riziko alergické reakce (např. antihistaminika, kortikoidy), v krajních případech může být vyšetření provedeno za asistence týmu anesteziologickoresuscitačního oddělení.

Podčásti

Lékaři

Budova

budova č. 14

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.00
Úterý 7.00–15.00
Středa 7.00–15.00
Čtvrtek 7.00–15.00
Pátek 7.00–15.00
Ústavní pohotovostní služba nepřetržitě

Lékaři

Budova

budova č. 27

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.00
Úterý 7.00–15.00
Středa 7.00–15.00
Čtvrtek 7.00–15.00
Pátek 7.00–15.00
Ústavní pohotovostní služba nepřetržitě