Umístění PET/CT
budova č.14

Na našem pracovišti provádíme vyšetření PET/CT s podání 18F-FDG, a to v rozsahu celého těla včetně srdce.

Předběžně lze objednat Vaším lékařem termín na telefonním čísle 466 015 881 nebo 601 690 286, následně je potřeba zaslat žádanku na oddělení nebo ji přinést osobně. Žádanka (viz vzor níže) musí být dobře vyplněná, včetně kontaktních údaju na vyšetřovaného (mobil) a ideálně s přiloženou lékařskou zprávou, z které je jasný důvod vyšetření na PET/CT. Klienty na vyšetření zveme prostřednictvím mobilního telefonu, proto si dovolíme upozornit, že je třeba následně po odeslání žádanky přijímat i Vám neznámá telefonní čísla.

PET/CT je tzv. hybridní metoda spojující v sobě metodu nukleární medicíny, kterou je pozitronová emisní tomografie (PET), jež je schopna sledovat metabolismus rozličných radioaktivních sloučenin v organizmu a odráží tak funkci tkání a orgánů. Druhou zastoupenou metodou je radiodiagnostická výpočetní tomografie (CT), která doplňuje PET část detailní informací o lokalizaci změn zobrazených na PET části. Navíc přidává informaci diagnostickou, jelikož na našem pracovišti se provádí při PET/CT vyšetření také plně diagnostické CT vyšetření s podání kontrastní látky (viz informace o CT).

Vzhledem ke složitosti vyšetření a k podání dvojice látek do organizmu je příprava klienta k vyšetření důležitá, proto je nutné pečlivé dodržení všech pokynů, které vám sdělí personál PET/CT ještě před vyšetřením (viz „Pokyny k přípravě pacienta na PET/CT“).