Umístění ultrazvuku
budova č. 14

Provádíme veškerá ultrazvuková vyšetření včetně vyšetření tepen dolních končetin, kromě UZ srdce (kardiologické oddělení), vyšetření těhotných (Porodnicko-gynekologická klinika) a transrektální ultrasonografie (urologické či interní oddělení).

Zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukové vlnění o vysoké frekvenci (nejčastěji 2–18 MHz) k zobrazení orgánů a tkání lidského těla. Jedná se elektromechanické vlnění, které se tvoří v krystalech vyšetřovací sondy, odkud je vysíláno do těla a po odrazu od tkání je opět sondou registrováno. Takto odražené UZ vlny jsou přeměněny na elektrické signály a nadále pomocí výpočetní jednotky zpracovány. Výsledkem je černobílý obraz struktur uvnitř vyšetřovaného objektu, který lékař sleduje na obrazovce ultrazvukového přístroje. Pro zobrazení prokrvení orgánů a tkání a také pro hodnocení průchodnosti tepen a žil se používá dopplerovské vyšetření, při kterém se na obrazovce zobrazují barevně průtoky v cévách (nejčastěji červená a modrá).

UZ vlnění se nedokáže šířit plynným prostředím (např. plíce, vzduch ve střevech, v žaludku atd.). Na hranici pevných struktur (např. kosti) se všechno UZ vlnění odráží. V obou těchto případech dochází ke ztrátě obrazu a není možné tyto struktury vyšetřovat. V případě plynu se tento efekt uplatňuje u pacientů trpících nadýmáním nebo u pacientů, kteří byli před ultrazvukem vyšetřeni na gastroskopii či kolonoskopii (při těchto vyšetřeních se používá plyn pro rozvinutí žaludku a střev). Ultrazvukem tedy nelze vyšetřit veškeré části těla a může být nutné doplnit další vyšetření k doplnění nálezu. Špatně vyšetřitelní jsou také obézní pacienti (ultrazvukové vlnění špatně proniká do hloubky k orgánům) a špatně pohybliví či nespolupracující pacienti.
Obdobně jako přístroje magnetické rezonance nepoužívají UZ přístroje k zobrazení ionizující záření X. Ultrazvuk je tedy bezpečné, nebolestivé a neškodné vyšetření.

Ultrazvukem se vyšetřují orgány a tkáně dutiny břišní (játra, žlučník, žlučové cesty, slinivka, ledviny, slezina, moč. měchýř, velké cévy, omezeně tenké a tlusté střevo), krku (štítná žláza, příušní a podčelistní slinné žlázy, cévy, lymfatické uzliny), horní a dolní končetiny (tepny a žíly), dále skrotum (= šourek), prsa a jiné měkké tkáně (podkoží, svaly, klouby aj.), hrudník (na přítomnost volné tekutiny).

Na našem RDG oddělení provádíme prakticky kompletní spektrum ultrazvukových vyšetření, kromě UZ vyšetření srdce (kardiologické oddělení) a sledování těhotenství (porodnicko-gynekologická klinika).

Dvě ultrazvukové vyšetřovny jsou umístěny v budově RDG oddělení v budově č. 14.
RDG oddělení je také vybaveno UZ přístrojem sloužícím pro vyšetřování pacientů ohrožených na životě v prostorách akutní ambulance chirurgické kliniky a pro pacienty jednotek intenzivní péče.

Vyšetření provádí lékař za asistence sestry. Před vyšetřením si v kabince odložíte část oblečení, aby byla dobře přístupná vyšetřovaná oblast. Poté si lehnete na lůžko, lékař vám danou oblast pokryje speciálním gelem, který zamezí přítomnosti vzduchu mezi sondou a tělem. Gel je bezpečný, antialergenní, na těle nezanechává žádné stopy. Následuje vlastní vyšetření, během kterého lékař pohybuje sondou po povrchu těla, sleduje obrazovku, na níž upravuje různé parametry a provádí měření. Můžete být vyzváni o změnu polohy těla na bok, zastavení dechu, záklon hlavy aj. Po skončení vyšetření si gel otřete ručníkem a oblečete se. Celé vyšetření trvá cca 5–30 minut. Po vyšetření lékař zhotoví popis vyšetření a informuje vás o výsledku vyšetření, který od nás obdržíte v písemné podobě, podepsaný vyšetřujícím lékařem.

Kromě akutních případů je nutné se na ultrazvukové vyšetření předem objednat. Nezapomeňte však, že váš objednací čas je pouze orientační, před vámi mohou být vyšetřováni právě akutní pacienti (se život ohrožujícím stavem). O pořadí vyšetřovaných pacientů rozhoduje vyšetřující lékař podle jejich zdravotního stavu. K vyšetření si přineste žádanku. Pokud jste již byli na podobném či jiném vyšetření, které má vztah k požadovanému UZ vyšetření, přineste si s sebou výsledky vyšetření, event. zdravotní dokumentaci. A také si nezapomeňte přinést ručník, kterým si po vyšetření otřete gel z těla.

Na UZ břicha, UZ ledvin je nutné být připraven: musíte být nalačno alespoň 4 hodiny (jdete-li na vyšetření dopoledne již nesnídejte), pijte hodně a těsně před vyšetřením nechoďte na toaletu! Před vyšetřením ostatních částí těla není příprava nutná.

Podčásti

Lékaři

Budova

budova č. 14

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–19.00
Úterý 7.00–19.00
Středa 7.00–19.00
Čtvrtek 7.00–19.00
Pátek 7.00–19.00
Ústavní pohotovostní služba nepřetržitě